Bostäderna i Ransta innefattar en- och tvåvåningsbostadshus innehållande lägenheter om två rum och kök med fristående förrådsbyggnader.

Planerade projekt är Brf Österbyvägen i Ransta med 9 lägenheter i ett plan, 3 lägenheter per byggnad med tillhörande gårdshus/förråd. Här är bygglov lagakraftvunnet.

I Brf Kvarngärdet i Ransta projekteras för 14 lägenheter varav 12 lägenheter i ett plan med 3 lägenheter per byggnad. Till dessa hör även gårdshus/förråd. I bostadsrättsföreningen ingår också  en byggnad med 2 lägenheter med inredningsbar vind och tillhörande gårdshus/förråd.
Projektet har delvis bygglov. Del av projektet är överprövat av mark- och miljödomstolen som i sitt beslut medgivit byggnation. Beslutet som är överklagat hanteras nu av mark- och miljööverdomstolen. Obs! beslut har fattats tidigare än beräknat. Mark- och miljööverdomstolen har genom beslut meddelat 2022-02-11 att inget prövningstillstånd medges. Tidigare beslut står därmed fast och kan inte överklagas.

På Nordanvägen i Ransta finns en tomt med möjlighet till byggnation av enbostadshus.
På Spinnrocksvägen i Ransta står ett enbostadshus nu klart för visning.
Se Spinnrocksvägen 4.

I Ransta finns flertalet verksamheter. Dels kommunala med en nybyggd skola för åk F-6, bibliotek samt en nybyggd idrottshall. Här finns även bl a mekanisk industri, elfirma, matvarubutik, drivmedelsanläggning och pizzeria.

Tillgången till kollektivtrafik är god, både buss och tåg. En förlängning av perrongen och kommunens detaljplanering av pendlarparkering i anslutning till den nya perrongen gör att de nya Mälartågen kan utnyttjas maximalt.Ovan reportage i Västerås Tidning

Bostadsprojekten i Ransta har som referens sedan ett par år tillbaka liknande färdigställd byggnation i centrala Sala, Brf Östra Tulegatan i Sala. Denna byggnad är dock i två plan. Lägenheterna har samma utförande.

Klicka på bilderna för förstoring