I Johannisbäck nära sjön Långforsen planeras för nyproduktion av två stycken enbostadshus med tillhörande garage. De två tomterna ligger mycket naturtskönt i nära anslutning till Natura 2000-området Salakalken i Sala kommun.
(se övre delen på bilden) - Johannisbäcksvägen 12 och 14.

Ytterligare två stycken tomter enligt detaljplan utmed Uthusvägen står byggklara. Uthusvägen 4 och 6. Även intillliggande fastighet på Måns-Olsvägen 53 finns till försäljning.
(se nedre delen av bilden) Länk till Måns-Olsvägen 53.

Samtliga fastigheter anslutes till kommunalt vatten och avlopp.

För mer information gällande Johannisbäck vänligen kontakta Per Höglund, 
tfn 070-650 80 61 alt maila per@mbarkitekthus.se